Jste zde: Úvodní stránkaAktualityI. ročník kulinářské soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko?

I. ročník kulinářské soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko?

Kulinářská soutěž Jak šmakuje Moravskoslezsko?Informace o soutěži
Hlavním cílem této akce je oživit staré regionální speciality a typické recepty pro Moravskoslezský kraj.

Máte chuť soutěžit? Pak zasílejte recepty na pokrmy, jež představují typická jídla pro oblast Moravskoslezského kraje. Oživte tak staré speciality, které si zaslouží návrat na jídelní lístky místních restaurací a pomohou oživit slávu gastronomie zdejšího regionu.

Nejlepší zaslané recepty posoudí odborná porota v čele s panem Mirkem Horákem, která bude sestávat z předních českých i zahraničních gastronomických profesionálů. Nejlépe hodnocenému receptu bude udělena Cena odborné poroty. Současně bude na tomto webu od 1. června zprovozněno hlasování, které rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Zasílejte své recepty a vyhrajte víkendový pobyt pro celou rodinu nebo další pěkné ceny.

Vyvrcholení soutěže a slavnostní předání cen vítězům proběhne v rámci gastrofestivalu na hradu Hukvaldy, který se bude konat 2. října 2011.

Výzva restauracím

Jste kvalitní restaurace v blízkosti atraktivity cestovního ruchu (např. hradu, zámku, rozhledny, hory, cyklotrasy apod.)? Chtěli byste se zapojit do projektu "Jak šmakuje Morvaskoslezsko" a pomoci nám tak vrátit regionální speciality zpět na jídelníčky? Kontaktujte nás: Ing. Ema Havelková, e-mail: recepty@msk.cz

Soutěž se koná pod záštitou Ing. Jiřího Vzientka, náměstka hejtmana kraje

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže "Jak šmakuje Moravskoslezsko"

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané "Jak šmakuje Moravskoslezsko" (dále jen "soutěž"). Tento dokument je jediný, který závazně upravuje úplná pravidla soutěže ve vztahu k soutěžícím.

Tento dokument může být pozměněn výlučně formou písemných dodatků. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele. Cílem samotné soutěže je oživit staré regionální speciality a typické recepty pro Moravskoslezský kraj.

I. Pořadatel soutěže

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
(dále jen "pořadatel")

II. Partneři pořadatele

LONDA spol. s r.o. - provozovatel Rádia IMPULS
Pražská informační služba
Fond - Janáčkovy Hukvaldy o.s.
Borgis, a.s. - vydavatel deníku Právo
Vltava-Labe-Press, a.s. - vydavatel Deníku
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur - AČCKA
POLAR televize Ostrava, s.r.o.
Park Inn by Radisson Ostrava Hotel
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik
Pražský kulinářský institut
Sanatoria Klimkovice
Zámek Zábřeh

III. Harmonogram soutěže

březen - duben 2011 tisková konference, oficiální vyhlášení soutěže
1. 4. 2011 - 31. 5. 2011 zasílání receptů do soutěže
1. 6. 2011 - 30. 6. 2011 hodnocení zaslaných receptů odborníkem na gastro, výběr 10 nejlepších receptů
červenec - srpen 2011 tisková konference na níž bude představeno 10 vybraných nejlepších receptů - ochutnávka odbornou veřejností, volba vítěze odbornou porotou
1. 6. 2011 - 31. 8. 2011 hlasování veřejnosti o nejlepší recept na webu - cena veřejnosti
říjen 2011 vyhlášení vítězů na gastrofestivalu, který bude pořádán na hradu Hukvaldy (předání ceny odborné poroty a ceny veřejnosti)
od října 2011 zařazení vítězných receptů na jídelníčky hotelů a restaurací v MSK

IV. Soutěžící

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, které zároveň splní podmínky této soutěže. Jeden soutěžící může přihlásit více receptů. Účastníkem soutěže nemůže být kolektiv osob.

V. Výhry v soutěži, doručování výher

Výhry budou poskytovat pořadatelé soutěže a jeho partneři.

Ceny odborné poroty:
1. cena: víkendový pobyt v Moravskoslezském kraji ve wellness hotelu *** - **** s polopenzí pro celou rodinu (2 dosp. + 1–2 děti)
2. cena: víkendový pobyt pro 2 osoby spojený s návštěvou pivních lázní
3. cena: parní hrnec

Ceny veřejnosti:
1. cena: víkendový pobyt v Moravskoslezském kraji ve wellness hotelu *** - **** s polopenzí pro celou rodinu (2 dosp. + 1–2 děti)
2. cena: víkendový pobyt pro 2 osoby spojený s návštěvou pivních lázní
3. cena: parní hrnec

Vedle těchto výher mohou být poskytovány pořadatelem a partnery i jiné výhry než výše uvedené.

Ocenění soutěžící budou pozváni na gastrofestival pořádaný v říjnu 2011 na hradu Hukvaldy, kde budou výhry předány. V případě nemožnosti předání výher na Gastrofestivalu budou výhry odeslány na adresu, kterou uvedli soutěžící pro doručení případné výhry, nejpozději do 31. 12. 2011. Soutěžící berou na vědomí, že pořadatel nebude doručovat výhru na adresu mimo území České republiky či Slovenské republiky.

Seznam výherců bude po skončení soutěže zveřejněný na www.msregion.cz. Soutěžící zasláním receptu výslovně souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel neodpovídá za případné nedoručení zásilek či zpráv, které byly řádně odeslány.

VI. Pravidla a podmínky soutěže

Soutěž je zaměřena na znovuobjevení regionálních specialit Moravskoslezského kraje. Recepty mohou být doplněné příběhem o jejich vzniku a fotografií. Fotografie hotového jídla není podmínkou k účasti v soutěži.

Zasílání receptů

  • Poštou na adresu Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, Ing. Ema Havelková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
  • Elektronicky na stránkách www.msregion.cz prostřednictvím elektronického formuláře nebo e-mailem na adresu recepty@msk.cz. Recepty mohou být zasílány do 31. 5. 2011. Pro dodržení termínu je rozhodující datum doručení, popř. datum podání na poště.

Vyhodnocení

Ze zaslaných receptů vybere odborník na gastronomii 10 nejzajímavějších receptů, které budou uvařeny a představeny odborné porotě. Odborná porota určí vítěze "ceny odborné poroty".

Zaslané recepty budou umístěny na webu, kde o nich může v termínu od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2011 hlasovat veřejnost. Recept, který obdrží nejvyšší počet hlasů obdrží "cenu veřejnosti".

VII. Osobní údaje

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je v případě výhry oprávněn bezplatně uveřejňovat jeho jméno, příjmení a místa bydliště na webových stránkách www.msregion.cz či jinde pro účely propagace.

Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa budou zpracovány pořadatelem s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Moravskoslezského kraje odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

VIII. Ostatní ustanovení

Pořadatel má právo k vydání kuchařské knihy z došlých receptů a k jejich propagaci na prezentačních akcích, jichž je pořadatel účasten. Vybrané recepty mohou nabízet restaurace, hotely a další stravovací zařízení.

Soutěžící se mohou obracet s dotazy na recepty@msk.cz.

Tato pravidla jsou platná od 1. 4. 2011. Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky účasti v soutěži, v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Rozhodnutí pořadatele ohledně veškerých sporných situací je konečné a právně závazné pro všechny účastníky.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž prodloužit, zkrátit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách www.msregion.cz. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že se seznámil s jejími úplnými pravidly a zavazuje se je bez výhrad dodržovat, s vědomím případných důsledků jejich porušení nebo nedodržení.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Soutěžící potvrzuje, že nic z jeho příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže právo k užití svého příspěvku všemi způsoby bez omezení.

Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených tímto dokumentem nebo jeho dodatkem ztrácí účastník nárok na výhru.

V Ostravě 1. 4. 2011

Partneři

rádio Impuls
prague welcome            ačcka            právo
park inn            janáčkovy hukvaldy            polar
            hotel Avalanche            deník
Sanatoria Klimkovice            Karlova Studánka lázně            Zámek Zábřeh

Dokumenty ke stažení

Recepty pdf 465 kB
Jídelní lístek doc 395 kB
Jídelní lístek jpg 372 kB
Jídelní lístek pdf 265 kB
Jak šmakuje Moravskoslezsko? Kuchařka krajových receptů pdf 3121 kB