Jste zde: Okolím Bílé

Okolím Bílé

Webkamery

Aktuality

Diskusní fórum

Vaše postřehy z cyklotras.

Mapa cyklotras

značené trasy  značené cyklotrasy     trasa cyklovýletu  trasa cyklovýletu
Výlet vás provede centrální částí Moravskoslezských Beskyd – užijete si nejen pěkné výhledy, ale i tiché hluboké lesy. Můžete se občerstvit v některé ze známých horských chat.
profil trasy
Aktivní cyklisté
obtížnost
délka trasyt převýšení typ kola
 
obtížnost 5
49 km
1 382 m
trekingové
Turistická oblast
Start
Cíl
Beskydy
Bílá
Bílá

Vyjíždíme z parkoviště u skiareálu v obci Bílá po hlavní cestě, po červeně značené cyklotrase č. 6176 směrem po proudu Bílé Ostravice. Dojedeme až na rozcestí Černá, odkud pokračujeme po zeleně značené cyklotrase č. 6181. Projíždíme málo frekventovanou asfaltovou silnicí krásnými lesními porosty údolím Černé Ostravice. Cesta stoupá až k horskému středisku Bílý kříž, kde je možno se občerstvit v některé z horských chat (Sulov, Kysuca) a užít si výhledu do okolí. Za dobré viditelnosti lze odtud spatřit například hřeben Malé Fatry na Slovensku. Stále sledujeme cyklotrasu č. 6181 a zároveň i žlutou turistickou značku pro pěší. Na chvíli se můžeme zastavit v lese u dřevěného kříže bílé barvy, který dal tomuto místu název. Historický kříž byl postaven v roce 1878, nově byl na stejném místě v bouři vysvěcen 4. 6. 2008 biskupem Mons. Fr. V. Lobkowiczem, O. Praem. Dále projíždíme kolem unikátního Experimentálního ekologického pracoviště, kde probíhá výzkum vlivu imisí na lesní porosty, a dostáváme se na známý beskydský hřeben Gruň. Tudy se často procházel básník Petr Bezruč, naskýtají se zde krásné výhledy jak na Slovensko tak například na Lysou horu, můžeme se občerstvit v některé z horských chat (např. Švarná Hanka). Zastávku si zaslouží dřevěný Kostel Panny Marie z roku 1887, který na první pohled zaujme úpravou stěn lodi, římsy a výzdobou trámoví a řadou obdélných oken. Od hotelu Charbulák sjíždíme stále po zeleně značené cyklotrase 6181 dolů po asfaltové silnici do bývalého centra obce Staré Hamry. Zde si můžeme prohlédnout pomník Maryčky Magdonové a zajímavý kamenný kostel Sv. Jindřicha, který se začal stavět roku 1863. Původně slezská obec má dnes z důvodu výstavby přehrady Šance (dokončena v roce 1970) a zatopení části obce přehradním jezerem centrum na moravské straně v osadě Samčanka, kam pokračuje trasa našeho výletu. V obci se můžeme občerstvit v některé z restaurací. Již jsme na modře značené cyklotrase č. 6178. Ze Starých Hamer – Samčanky sledujeme tuto cyklotrasu – tedy chvíli jedeme po hlavní silnici, ze které odbočíme doleva (je zde i žlutě značená turistická značka) a po ní pokračujeme až k hotelu Srdce Beskyd, kde je opět možnost občerstvení. Pokračujeme dolů až se napojíme doleva na zeleně značenou cyklotrasu č. 6177, která opět stoupá údolím Čeladenky hlubokými beskydskými lesy až na rozcestí Lhotská, odkud jedeme dolů až do Mezivodí (zde opět možnost občerstvení). Přejedeme přes hlavní cestu a po žluté značce stoupáme na Salajku. Tam se napojíme na cyklotrasu č. 6176 a po ní klesáme údolím Smradlavy. Napít se můžeme u sirného pramene po pravé straně, který díky zápachu nepřehlédneme (dřevěná lávka a upravený pramen). Jedeme dále po cyklotrase, míjíme zajímavý Zámek Bílá, který byl na počátku 20. století postaven jako lovecký zámek olomouckých arcibiskupů. Dojedeme až na hlavní silnici, po které se dáme doprava. Na chvíli se můžeme zastavit u dřevěného kostela sv. Bedřicha - jeho vysoká štíhlá věž a konstrukce chrámové lodi připomínají severskou architekturu. Poté dojedeme do cíle na parkoviště v obci Bílá.

Dopravaautem – parkoviště v obci Bílá: u lyžařského areálu SKI Bílá
autobusem – cyklobusem do stanice „Bílá, střed“
Kontakt
Ubytování seznam ubytovacích zařízení
Stravování seznam stravovacích zařízení