Jste zde: Úvodní stránkaJeseníkyPřírodaNaučné stezkyVelká kotlina - Jeseníky

č. 2Velká kotlina - Jeseníky

PROPOZICE

Tato naučná stezka je jednou z nejpoutavějších stezek v CHKO Jeseníky. Začíná v Karlově a vede podél toku řeky Moravice přes přírodní rezervaci Velká kotlina nad Temnou, kde končí popis trasy sedmou tabulí. Stezka je totožná s turisticky značenou trasou.
V roce 1988 byla naučná stezka obnovena a má nyní celkem 7 zastávek. Celá trasa od nulté zastávky k šesté měří zhruba 6 km, rozdíl nadmořských výšek je 630 m. Naučná stezka Velká kotlina sleduje modrou turistickou značku, vedoucí z Malé Morávky. Nultá zastávka, vybavená orientační mapou celé naučné stezky, je v Karlově pod Pradědem.
Z Karlova vede stezka po Slezské cestě proti toku Moravice k první zastávce, která je na hranici rezervace. Druhá zastávka je již na dně kotliny – na spodní moréně ledovcového karu. Z vyhlídkové plošiny třetí zastávky je nejkrásnější pohled na celý skalnatý amfiteátr Velké kotliny. Čtvrtá zastávka je též vyhlídková plošina asi 100 metrů pod pramenem Moravice.
V prostoru horní hranice lesa je zastávka pátá. Odtud je vidět na horní zónu Velké kotliny. U šesté zastávky v sedle nad Temnou se setkává modrá turistická značka se žlutou, vedoucí z Malé Morávky na Ovčárnu. Informace, jež jsou poskytovány na tabulích, jsou uspořádány tak, aby měly svou logiku i pro návštěvníky jdoucí po naučné stezce v opačném směru.

Z přírodovědeckého hlediska patří Velká kotlina k nejvýznamnějším lokalitám střední Evropy. Pestrost její přírody, druhové bohatství rostlin a živočichů ji řadí na první místo v pohořích Krkonošsko – jesenické soustavy. Nápadná odlišnost Velké kotliny od jejího okolí umožňuje při ekologickém přístupu chápat tento celek jako svébytný systém – ekosystém. Ohraničený skalní výchoz, mokřinu, tůňku či porost vysokostébelné nivy jsou stavebními prvky tohoto ekosystému. Velká kotlina takových dílčích částí obsahuje neobyčejné množství. Základní příčinou pestrosti ekosystému Velké kotliny je kombinace působení rozhodujících ekologických činitelů: reliéfu a geologického podkladu, oslunění, sněhu, vody, půdy a větru. Klíčový význam pro existenci ekosystému Velké kotliny má působení lavin a plazivého sněhu.

Právě touto kombinací se na této lokalitě vytvořila pestrá mozaika nejrůznějších stanovišť, od suchých vyhřívaných strání až po stále chladná prameniště, od hlubokých nikdy nepromrzajících humózních půd až po holou skálu, vystavenou působení slunce, mrazu, větru a lavin.

Zřizovatel/rok zřízení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky/1988
Provozovatel Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
Délka (km) 6
Počet zastavení 7
Začátek Karlov
Konec Ovčárna
Téma/zaměření flóra a fauna NPR Praděd, geomorfologie ledovcového karu
Typ stezky pěší
Náročnost středně těžká
Čas prohlídky (přibližný) 2,5 hod.
Značení značky, informační tabule
Průvodce tištěný
Doba návštěvy léto
Sezóna léto
Provozní dobaomezená pouze zimním obdobím

KONTAKT

telefon584 402 228
emailjeseniky@schkocr.cz

Fotogalerie

  • <
  • >