Jste zde: Úvodní stránkaPamátkyHrady, zámky, zříceniny

Hrady, zámky, zříceniny


Zámek Kunín

Zámek Kunín

Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Původně na jeho místě stála renesanční tvrz přestavěná na barokní zámek Harrachů podle projektu J. L. Hildebrandta. Největšího rozkvětu dosáhl na přelomu 18. a 19. století za hraběnky Marie Walburgy Harrachové, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký.

Zámek Bílovec

Zámek Bílovec

Zámek tvořící dominantu města Bílovce patří k hodnotným renesančním architekturám 16. století. Bílovecký zámek je dvoupatrová trojkřídlá budova na půdorysu nepravidelného „U“ s okrouhlými nárožními rondely, krytá mansardovou střechou.

Zřícenina hradu Cvilín (Lobenštejn nebo Šelenburk)

Cvilín

Zřícenina se nachází na zadním Cvilínském kopci, jihovýchodním směrem od Krnova. Dochovaly se zde široké zdi, hluboká studna, kruhová věž nebo obranný příkop. Areál zříceniny je celoročně volně přístupný.

Zřícenina Fürstenwalde

Zřícenina Fürstenwalde

První písemná zpráva o Fürstenwalde je z roku 1348. Doba jeho zániku není známa, ale stalo se tak pravděpodobně v 15. století za tažení Matyáše Korvína do Slezska. Do dnešní doby se z hradu zachovaly obvodové hradby a zbytky základů vnitřních staveb.

Zřícenina Rabštejn

Zřícenina Rabenštejn

Zbytky dvou hradů na skalnatém výběžku byly vybudovány v pol. 13. století. Blíže potoku jsou nepatrné pozůstatky Pustého zámku, výše do svahu pak zříceniny zděné věže zvané Rabenštejn. Tato věž zřejmě sloužila jen jako strážní hlídka níže položeného hradu.

Zřícenina Fulštejn

Zřícenina Fulštejn

Nachází se v odlehlých končinách Osoblažského výběžku nad vsí Bohušov. Kdysi významné panské sídlo s důmyslně vybudovaným obranným systémem bylo založeno v 1. pol. 13. století Herbortem z Fulmu. Koncem třicetileté války byl hrad zničen Švédy a od té doby je ve zříceninách. Okolí zříceniny hradu slouží od konce 17. století jako romantické výletiště.

Zřícenina Šostýn

Zřícenina Šostýn

Kdysi opěrný bod panství olomouckých biskupů pochází z 2. poloviny 13. století. Pravděpodobně byl zničen při tažení husitů a dodnes se z něj dochovaly příkop a dva valy, zříceniny hradeb, paláce a věže. Četné archeologické nálezy (např. Šostýnská Venuše) jsou vystaveny v expozici muzea Fojtství v Kopřivnici. Na nejvyšším místě zříceniny hradu Šostýna se nachází Žižkova lípa, jejíž stáří je asi 200 - 250 let. Nedaleko se zvedá strmé vápencové bradlo zvané Raškův kámen s vyhlídkovou plošinou.

Zřícenina Vildštejn

Vildštejn

Hrad byl založen koncem 13. století na skalnatém ostrohu nad říčkou Lobník. Zanikl ve 14. století a zachovány zůstaly pouze základové zdi a příkopy. V roce 1621 se zde údajně ukrýval Jan Ámos Komenský při svém útěku z Fulneku. Nedaleko hradu je místo zvané kazatelna, kde kázal.

Zřícenina Vikštejn

Zřícenina Vikštejn

Největší a nejvýznamnější hrad v povodí Moravice založil na přelomu 13. a 14. století Vítek z Kravař. Byl užíván až do konce 18. století. Zůstaly z něj části vysokých hradeb, tajemné sklepní místnosti a opravená vyhlídková věžička, z níž je nádherný pohled na řeku a okolní lesy Nízkého Jeseníku.

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec

Nejrozsáhlejším hradním komplexem na Bruntálsku s jedinečně zachovanými bastionovými fortifikacemi z let třicetileté války je hrad Sovinec, založený mezi lety 1329 až 1332 pány ze Sovince, náležících k významnému moravskému rodu. Patřil mezi obranné hrady a střežil cestu vedoucí z Olomouce do Slezska.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad

Hrad postavila ve 2. pol. 13. století opolská nebo těšínská knížata z rodu Piastovců jako pohraniční pevnost proti českému státu (Ostravice byla hraniční řekou). Jednalo se o třípodlažní stavbu s ochranným hradebním systémem. Ve 40. letech 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1872 pak vyhořel, byl však ještě obnoven. Hlavní příčinou jeho další zkázy byla těžba uhelných slojí přímo pod zámkem. Stavba poklesla o 16 m (tento pokles je v ČR unikátem) a byla opuštěna. Kromě hradní expozice je dnes areál místem řady kulturních a společenských akcí.

Štramberská trúba ve Štramberku

Štramberská trúba

Štramberský hrad byl založen koncem 13. století po rozdělení držav pánů z Hückeswagenu. V 16. století byl hrad opuštěn a chátral. Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky opevnění a gotická věž hradu zvaná Trúba, která se vypíná nad městem Štramberk a slouží jako rozhledna s krásným výhledem na Beskydy a Jeseníky. Ve Štramberku je městská památková rezervace s valašskou architekturou, pamětní síň rodáka a ilustrátora Zdeňka Buriana a archeologické naleziště v jeskyni Šipka s pozůstatky neandrtálců. Díky své malebnosti je historické jádro s dominantou štramberské Trúby nazýváno „Moravským Betlémem“.

Hrad Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

Kdysi pevný zemský hrad na vyvýšenině nedaleko Nového Jičína dnes připomíná rozsáhlá zřícenina s romantickými zákoutími polorozbořených zdí a sklepení. Hrad byl založen počátkem 13. století rodem Hückeswagenů. Význam hradu jako pevnosti poklesl po třicetileté válce a postupně chátral. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž, z níž je krásný rozhled do širokého okolí. V přízemí věže se nachází stylová restaurace. V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje a dokumentů o hradě a panství Starý Jičín. Na hradě se pořádají dobové akce a slavnosti.

Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy

Hradní zřícenina Hukvaldy je jednou z největších ve střední Evropě a druhou největší na Moravě. Kamenný hrad byl založen ve 13. století a nebyl nikdy dobyt. Byl vystavěn porýnským hraběcím rodem Hückeswagenů, konkrétně Arnoldem z Hückeswagenu od jehož jména byl odvozen název hradu.

Zámek Jindřichov

Zámek Jindřichov

Reprezentační zámek v barokním stylu z 2. pol. 17. století se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko polských hranic. Rod Kleinů, který jej vlastnil od 19. století, obohatil zámecký park o řadu cizokrajných dřevin zejména ze Severní Ameriky. Dnes je v objektu sociální ústav pro mládež a veřejnosti je nepřístupný.

Zámek Slezské Rudoltice

Zámek Slezské Rudoltice

Zámek a zámecký park ve Slezských Rudolticích bývaly svého času považovány za sedmý div světa a místu se přezdívalo Slezské Versailles. Největšího rozkvětu zámek zaznamenal za Alberta z Hodic v 1. polovině 18. století, kdy byl přepychově vybaven a upraven v rokokovém stylu. Na zámeckých slavnostech nechyběly ani nejvýznamnější postavy té doby jako pruský král Fridrich II. či Voltaire. Z parku se dochovalo jen torzo.

Zámek Dívčí hrad

Zámek Dívčí hrad

V osoblažském výběžku leží ves se zajímavým zámkem, bývalým hradem, zvaným také Děvice, Děvčice či Maidelberg. Původní hrad založili pravděpodobně opavští Přemyslovci. V roce 1474 byl vojsky Matyáše Korvína dobyt a pobořen. Na jeho místě vyrostl v 16. století renesanční zámek, dokumentující typ severoitalských kastelů s nárožními věžemi. Zámek je pro veřejnost uzavřen, na požádání je možná prohlídka nádvoří.

Zámek Linhartovy

Zámek Linhartovy

V osadě Linhartovy u Města Albrechtice vyniká pozoruhodný pozdně renesanční zámek ze 14. století. Od počátku 18. století si zámek, který je položen uprostřed parku, uchoval svou podobu. Na území parku stojí památný strom, dub zimní, jehož stáří se odhaduje na 850 let. Zámek je po rekonstrukci veřejnosti přístupný.

Zámek Dolní Benešov

Zámek Dolní Benešov

Tento zámek je dokladem zámecké architektury, vzniklé v několika slohových údobích. Z původní stavby zůstal zachován pouze portál se znakem datovaným letopočtem 1498. V zámecké kapli je dnes muzeum. Vedle insignií jsou zde uloženy originály barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého. Součástí zámku je také anglický park založený na přelomu 19. a 20. století, který obklopuje budovy zámku ze všech světových stran. Zámek je sídlem městského úřadu.

Zámek Hlučín

Zámek Hlučín

Na místě dnešního zámku stála původně pozdně gotická tvrz, založená roku 1439. V 16. století byl objekt upraven na zámek pány ze Zvole. V 19. a 20. století prodělal zámek mnoho úprav, které setřely starší slohový charakter stavby. Dnes je v zámku sídlo Kulturního centra a Informačního centra města Hlučín.

Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí

Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí

Byl reprezentativním sídlem venkovské šlechty, vystavěným rodem Syrakovských v renesančním stylu ve 2. pol. 16. století zřejmě na místě původní tvrze. Svou slohovou čistotou i výjimečnou výzdobou se řadí k významným památkám Moravy a Slezska. Arkádové nádvoří je využíváno pro koncerty. Zámek slouží potřebám obce.

Zámek Fulnek

Zámek Fulnek

Zdaleka viditelnou a z nejvýznamnější dominantou města je zámek stojící na vysokém ostrohu. Byl zbudován na místě bývalého gotického hradu ze 13. století a svou konečnou podobu dostal až počátkem 19. století. Areál tvoří dva objekty - Horní zámek a mladší, tzv. Dolní zámek. Zámek, který je v soukromém vlastnictví a není přístupný veřejnosti, v současně době čeká na rekonstrukci.

Zámek Bartošovice

Zámek Bartošovice

Dominantou obce Bartošovice je zámek, který byl v 17. století přestavěn na dvoupatrovou čtvercovou budovu s arkádovým nádvořím. V interiéru je množství dochovaných prvků z 19. století - balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře. Krásou a zachovalostí vyniká knihovna s mramorovým krbem. V současné době slouží zámek jako ubytovací zařízení a sídlo IC, k dispozici jsou reprezentativní prostory pro pořádání společenských akcí. Příjemnou procházku umožňuje zámecký park.

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál s arkádovým nádvořím, obklopený přilehlým parkem, patří mezi největší pamětihodnosti města Bruntálu. Historie zámku sahá do druhé poloviny 15. století, kdy byl zámek založen pány z Vrbna. Později byl přestavěn na honosný renesanční zámek v netradičním tvaru kruhové výseče. Současnou podobu získal pozdně barokní přestavbou, která však zachovala renesanční arkády na nádvoří a hodinovou věž. Vzniklo tak ojedinělé spojení renesančního a barokního slohu.

Zámek Kravaře

Zámek Kravaře

Vrcholně barokní zámek z 18. století, jehož součástí je také kaple archanděla Michaela s monumentální stropní freskou a krásným oltářem. Freska je dílem F. I. Ecksteina, jednoho z hlavních představitelů barokní nástěnné malby na Moravě a ve Slezsku.

Zámek Raduň

Zámek Raduň

Zámek Raduň stojí na místě tvrze, zmiňované v 15. století, kdy ves vlastnili vladykové z Raduně. Pohádkově vyhlížející zámek, jemuž dali dnešní podobu významné rody Tvorkovských a Larisch-Mönnichů, vytváří spolu s okolními rybníky a přírodními scenériemi nezapomenutelnou atmosféru.

Zámek v Hradci nad Moravicí

Zámek v Hradci nad Moravicí

Hradec nad Moravicí tvoří vstupní bránu do malebného údolí řeky Moravice a jeho dominantou je komplex Bílého a Červeného zámku spolu s přilehlým rozsáhlým parkem. Starší objekt, tzv. Bílý zámek stojí na místě slovanského hradiště z 8. století, kde byl v 11. - 13. století postaven přemyslovský knížecí hrad. Na renesanční zámek s okrasnou zahradou byl přestavěn na konci 16. století. Dnešní empírovou podobu získal po požáru v roce 1796, kdy byl přebudován podle projektu Jana Mihatsche. Další zejména interiérové úpravy v duchu romantismu byly provedeny v letech 1845 – 1859 a po roce 1861. Mezi lety 1874 – 1891 byly podle návrhů A. Langera a F. Händela postaveny další objekty areálu – Bílá věž, hradební zeď s terasou a tzv. Červený zámek, inspirované režnými hradními stavbami německého středověku. Nyní slouží jako hotel a vyhlášená restaurace. Zámecký park dotváří anglický park s rozlohou zhruba 63 ha, založený v roce 1796.

Zámek Šilheřovice

Zámek Šilheřovice

Na místě dřívější tvrze nechali Eichendorffové na počátku 19. století vybudovat klasicistní zámek, který byl později pseudobarokně přestavěn. V parku u jezírka stojí lovecký zámeček, kde je možno se dobře najíst. V areálu rozsáhlého anglického parku se vzácnými dřevinami je jedno z nejrozsáhlejších golfových hřišť v ČR. Zámek je také využíván pro různé společenské akce.

Zámek Fryštát v Karviné

Zámek Fryštát v Karviné

Empírový zámek Fryštát v Karviné, významné šlechtické sídlo Larisch-Mönichů, byl restaurován a otevřen poprvé pro veřejnost v roce 1997. Vznikl přestavbou zbarokizovaného renesančního zámku.

Zámek Studénka

Zámek Studénka

K chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy starého a nového zámku. Renesanční, tzv. Starý zámek, vznikl přestavbou gotické tvrze z počátku 15. století. V sousedství byl v pol. 18. století vybudován barokní, tzv. Nový zámek. Obě stavby byly později pseudogoticky upraveny.

Žerotínský zámek v Novém Jičíně

Žerotínský zámek

Renesanční zámek v centru Nového Jičína vznikl v 16. století na místě městského hradu. Po odchodu Žerotínů byl objekt upraven na radnici, která je dominantou centra Nového Jičína.

Frýdecký zámek

Frýdecký zámek

Původně gotický pohraniční hrad, stojící na pravém břehu řeky Ostravice. V minulosti prošel četnými renesančními a klasicistními úpravami, které se protáhly až do 18. století.