Jste zde: Úvodní stránkaPamátkyCírkevní a židovské památkyPoutní místa

Poutní místa


Kostel Všech Svatých v Sedlištích

Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější historickou stavbou rázovité slezské obce Sedliště. Tento malebný dřevěný kostel Všech svatých, který byl do druhé poloviny 19. století filiálním chrámem farnosti Bruzovice. Dne 1. února 1871 byla ustanovena samostatná farnost Sedliště (pouze pro tuto obec) a zdejší kostel povýšen na farní.

Kostel Sv. Petra z Alkantary - Karviná

Kostel Sv. Petra z Alkantary - Karviná

Nejšikmější kostel v ČR - "Česká Pisa" sklon 6,8 stupňů, pokles půdy pod kostelem 37 metrů. Prohlídku s výkladem lez domluvit.

Poutní kostel Panny Marie Pomocné - Uhlířský Vrch

Byl vystavěn na místě bývalé kaple v letech 1756–1765. Z města ke kostelu vede čtyřřadá lipová alej z r. 1770. Poutníky ke svatostánku doprovází nově budovaná křížová cesta.

Panna Marie ve Skále - Spálov

K prameni vody, která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně Marii, která zde za třicetileté války zachránila švédského vojáka před smrtí žízní. Volně přístupná. Každoročně se v září koná Pouť u Skály Panny Marie.

Myslíkovské Lurdy - Palkovice

Nachází se nad obcí Myslík, částí obce Palkovice. Jedná se o skalní kapličku lurdského charakteru. Malá zvonička na vrcholu Mankovy skály byla postavena v roce 1948. V květnu každoroční bohoslužby.

Kostel Panny Marie Sedmibolestné - Krnov

Tradice poutí na vrch Cvilín a k poutnímu kostelu Panny Marie Sedmibolestné je stará více než 400 let a zachovala se dodnes. Již od středověku se traduje legenda o léčivé moci obrazu Panny Marie Sedmibolestné, který je umístěn za hlavním oltářem. Toto poutní místo je významným duchovním centrem celého Slezska.

Poutní bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek

Poutní bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek

pochází z 2. pol. 18. století. Nejcennější je jeho hlavní oltář z roku 1793. Chrám s dvojicí průčelních věží obklopují kaple křížové cesty z 19. století.

Kostel Sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku

Kostel Sv Josefa při kapucínském kláštěře ve Fulneku

Zakladatelem kláštera řádu kapucínů byl v roce 1668 Jan Bruntálský z Vrbna. Svým umístěním na návrší naproti zámku se klášter stal, společně se zámkem, dominantou města.