Jste zde: Úvodní stránkaPoodří – Moravské KravařskoOsobnostiJan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský28. 3. 1592 – 15. 11. 1670
Pedagog, filozof, spisovatel, teolog a poslední biskup Jednoty bratrské

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592, nejpravděpodobněji v Nivnici. Po studiích ve Strážnici, Přerově, Heidelbergu a Herbornu se stal učitelem na školách v Přerově a ve Fulneku. Ve Fulneku působil i jako bratrský kněz a správce sboru. Po porážce českého stavovského povstání v roce 1621 byl donucen opustit Fulnek a v roce 1628 odešel do exilu v polském Lešně. Zde působil až do roku 1656 s výjimkou let 1641 1642 a 1642 - 1648, kdy byl zprvu povolán do Anglie a Londýna, a poté ve švédských službách psal učebnice v Elbinku a učil na gymnáziu v Šaryšském potoce. V roce 1656 po dobytí Lešna Švédy a požáru města odešel do nizozemského Amsterodamu, kde 15. listopadu 1670 zemřel. Je pohřben v Naardenu a zde je i jeho muzeum.

Nejslavnějšími díly J. A. Komenského jsou jeho učebnice Orbis pictus (Svět v obrazech) a Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) vedle nejdůležitějšího díla pansofického De rerum humanarum emedatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských) z roku 1658. V českém jazyce napsaná kniha Labyrint světa a ráj srdce (1623) se považuje za nejkrásnější českou knihu. Z fulneckého období jsou nejznámější jeho Listové do nebe (1619) a Mapa Moravy (1624). Zde začal pracovat také na dílech Poklad jazyka českého, Velká didaktika a Labyrint světa a ráj srdce. "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se koná, všech se týče" - tak zní moudrý a výstižný, a přitom stále platný citát z díla světového myslitele, teologa, biskupa Jednoty bratrské, pedagoga i politika, jenž usiloval o mír mezi národy, zatíženými kletbou třicetileté války. Komenského pedagogický odkaz v podobě povinné školní docházky a důraz na samostatnou práci žáků, zvláště pak na studium jazyků, je světově uznávaný. Také jeho pedagogické zásady a postupy, zejména názornost a úkol motivace ve vyučování, se dodnes uplatňují ve výchově a vzdělávání nejen u nás, ale i v řadě zemí světa. Duchovní dílo tohoto velikána žije i v našem regionu, kde ve Fulneku, jak sám prohlásil, strávil tři nejšťastnější léta svého života (1618 - 1621). V oné době kvetly na Novojičínsku i jeho zásluhou další bratrské školy (např. v Novém Jičíně), které pomáhaly vzdělávat mládež.

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Památník se nachází v budově bývalého českobratrského sboru ve Fulneku, kde učitel národů žil a působil. Je pobočkou Muzea Novojičínska a zároveň národní kulturní památkou (1962). Otevřen byl v roce 1954 a v expozici jsou představeny dějiny církve Jednoty bratrské včetně tzv. Moravských bratří v Ochranově (Herrnhutu), život a dílo Komenského jako učitele, kněze, spisovatele a kartografa.

Památník Jana Amose Komenského
Sborová 80, Fulnek
Tel.: +420 556 741 015
e-mail: mnj.klaster.fulnek@seznam.cz
web: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevírací doba: ÚT - SO 9:00 - 16:00, NE 9:00 - 14:00, 1. 11. - 31. 3. v sobotu zavřeno
Bezbariérový přístup: ne
Možnost parkování: ano, parkoviště na náměstí

Sochy J. A. Komenského

Ve Fulneku najdeme také tři podoby uměleckého ztvárnění osobnosti Komenského. Bronzová plastika od Jana Štursy je umístěna v parku před Památníkem J. A. Komenského, původně ale měla stát v aule Filozofické fakulty UK v Praze naproti Myslbekově soše Jana Husa. Další je pak plastika Jana Pelikána, která byla odhalena při příležitosti otevření první české školy ve Fulneku (ZŠ na České ulici). V Žákovském háji je pak umístěn obelisk s pamětní deskou věnovanou J. A. Komenskému (jedno z prvních děl Olbrama Zoubka).

Komenského lípa v Suchdole nad Odrou

Lípa, u které údajně Komenský kázal při návštěvách Suchdolu. Jako připomínka je zde umístěn pomník s nápisem "Zde kázal v letech 1618 - 1621 J. A. Komenský".

Ve městě Fulnek působí také občanské sdružení Comenius Fulnek, které pořádá různé akce (výstavy, koncerty, soutěže apod.) a propaguje tak duchovní odkaz tohoto významného rodáka.

Comenius Fulnek
e-mail: info@comeniusfulnek.cz
web: www.comeniusfulnek.cz

V Novém Jičíně zřejmě navštěvoval místní bratrský sbor na místě dnešní pošty v ulici K nemocnici.

Muzeum Moravských bratří v Suchdole

Muzeum Moravských bratří, kteří z odkazu Komenského čerpali v době rekatolizace a v roce 1722 založili město Ochranov (Herrnhut) v Horní Lužici v dnešním Německu. Ochranov se stal sídlem nové církve Jednoty bratrské (ochranovské), známější jako Moravští bratři (Moravian Brethren) po celém světě. Muzeum je zachovalá typická malá usedlost Moravského Kravařska s uzavřeným dvorem, obytnou budovou vpravo a hospodářskými budovami vlevo. Můžete zde shlédnout, jak se bydlelo a pracovalo na Kravařsku před sto lety. V přízemí obytné části je expozice o událostech, které předcházely hromadnému exilu za doby protireformace a v době duchovního probuzení na Kravařsku r. 1723 - 1724. Výminek je věnován osobnostem: David Nitschmann první biskup Jednoty bratrské, Melchior Zeisberger, Johann Münster. Ve dvoře je expozice věnovaná Davidu Nitschmannovi Syndikovi a ve sklepení exekucím na kunwaldském panství. V někdejší stodole je expozice "Do všech končin světa" o velkém misijním díle Moravanů.

Muzeum Moravských bratří
Suchdol nad Odrou
Tel.: +420 556 736 855
e-mail: daniel.rican@quick.cz
web: www.suchdol-nad-odrou.cz
Otevírací doba: Návštěvu muzea si telefonicky předem domluvte na Obecním úřadě
tel. č: +420 556 770 103 nebo na +420 556 736 855, +420 556 736 080.

Jan Amos Komenský Jan Amos Komenský