Jste zde: Úvodní stránkaPoodří – Moravské KravařskoPřírodaNaučné stezkyKotvice - Poodří

č. 22Kotvice - Poodří

PROPOZICE

Naučná stezka Kotvice vede jedním z nejcennějších území Chráněné krajinné oblasti Poodří. Je zaměřena na lužní krajinu s typickými porosty lužních lesů, nížinný charakter meandrující řeky Odry (se spoustou zákrutů v rovinatém terénu), systémem starých ramen a tůní s trvalou i periodickou vodní hladinou a historicky dlouhodobým využíváním území také jako louky a rybníky.
Na všechny jmenované biotopy jsou vázána konkrétní společenstva rostlin a živočichů, s nimiž má návštěvník možnost se na trase naučné stezky seznámit. Lužní les je nejhezčí v jarním období, kdy v něm kvete nejvíce bylin. Barevnou nádheru získává v podzimním období, v němž každá dřevina barví své listy do jiného odstínu barevné palety. Rybníky jsou velmi bohaté výskytem vodního ptactva, které na nich hnízdí, v jarním a podzimním období jsou navíc obohacovány o druhy, které se územím jen protahují z jihu na sever a zpět. Na vodních hladinách můžeme v létě spatřit porosty velmi vzácných rostlin, vázaných pouze na stojaté vody. Jsou to například kotvice plovoucí (Trapa natans), po níž má jméno neje rybník, ale i přírodní rezervace Kotvice a v ní naučná stezka, dále nepukalka plovoucí (Salvinia natans), jejíž výskyt je v naší republice vázán pouze na náš region.
Řeka Odra je svým meandrujícím tokem s krásnými břehovými porosty zajímavá v každém ročním období, nejvíce však láká pozorovatele v době, kdy je v ní více vody. Tůně a stará říční ramena jsou vděčným objektem pozorování v době květu stulíka žlutého, erbovního květu chráněné krajinné oblasti Poodří. V tomto období je nad vodními hladinami vidět velký počet různých druhů vážek a dalšího hmyzu, na listech, plovoucích na hladině spatříme nejčastěji skokany skřehotavé, v lučních porostech nebo na keřích pozorný návštěvník uvidí i rosničky obecné.

Louky samotné, v současnosti již opět bez přehnojování, začínají hýřit barvami již v průběhu května, v červnu jsou rozkvetlé plně, znovu pak v otavách koncem července a v srpnu. Naučná stezka je přístupná autobusem ze zastávky v Nové Horce, nebo z nádraží ČD ve Studénce, odbočením ze žluté turistické značky po staré „Štramberské trati“ k rybníku Kotvice.
Návštěvník, který se umí v přírodě chovat tiše, najde na ní hodně zajímavého v každém ročním období s výjimkou rozlivů vod při každoročních záplavách nivy Odry.

Zřizovatel/rok zřízeníZO ČSOP Studénka ve spolupráci se Správou CHKO Poodří, původně otevřená v roce 1983, obnovená v roce 1998
ProvozovatelSpráva CHKO Poodří
Délka (km)cca 3,6
Počet zastavení10
ZačátekPod mlýnem v Nové Horce
KonecU Pásečného mostu ve Studénce, kde se jezero napojuje na Mlýnku
Téma/zaměřenístezka zaměřena na nivní ekosystémy s charakteristikou lužních lesů, rybníků, lučních společenstev, trvalých i periodických tůní řeky Odry, s výčtem typických druhů rostlin i živočichů
Typ stezkypouze pro pěší
Náročnostfyzicky nenáročná, trasa rovinatým terénem
Čas prohlídky (přibližný)3–4 hodiny dle zájmu návštěvníků
Značeníznačením naučných stezek
PrůvodcePrůvodce spojenými naučnými stezkami/ČSOP, 2002
Doba návštěvyvhodná 9–15 hod.
Sezónaduben–říjen
Provozní dobanevhodná k návštěvám při rozlivech Odry a po dlouhodobých deštích

KONTAKT

telefon556 455 062
emailpoodri@schkocr.cz

Fotogalerie

  • <
  • >