Jste zde: Úvodní stránkaSport a volný časCykloturistikaProjekt Beskydská magistrála

Projekt Beskydská magistrála

Projekt Beskydská magistrála je realizován Moravskoslezským krajem a jeho partnery a je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na podporu běžeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Beskydech. Hlavní myšlenkou je propojit upravované lyžařské běžecké trasy v celých Beskydech včetně jejich využití mimo zimní sezonu.

Umístění projektu

Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Financování

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
Celkové výdaje 8.078.521,71 Kč
Přiznaná dotace RR 7.241.290,08 Kč (ROP NUTS II Moravskoslezsko 92,5 %)
Spolufinancování krajem 837.231,63 Kč (rozpočet Moravskoslezského kraje 7,5 %)

Realizace projektu

1. 7. 2009 – 31. 3. 2011

Partneři projektu

 • Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
 • SKI BESKYDY, s. r. o.
 • AK 1324, s. r. o.
 • SKI Vítkovice-Bílá, o. s.
 • Skialpin Pustevny, s. r. o.
 • KČT Třinec
 • SPORT Morávka, a.s.
 • LK Veřovice
 • Ostravice Sport, a. s.
 • Klub českých turistů – oblast Moravskoslezská
 • Běžecký areál Pustevny, o. s.

Obsah projektu

Tento projekt řeší tzv. 1. fázi systému magistrály, kdy je uživatelům nabídnut systém orientace pomocí orientačně-informačního systému a umístěného inventáře, který zahrnuje všechny upravované lyžařské trasy v Beskydech. Předpokládá se, že na tento projekt budou navazovat další projekty realizované Moravskoslezským krajem nebo jinými subjekty, které budou pokračovat v aktivitách, nastavených projektem, spojených s koordinací a propagací beskydských tras. Projekt tvoří základní předpoklad pro vytvoření Beskydské magistrály, která by byla srovnatelná s ostatními magistrálami v ČR (Krkonošská, Jizerská, Šumavská). Nabídne tak ucelený produkt obyvatelům Moravskoslezského a Zlínského kraje, tuzemským a zahraničním turistům v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Bude přirozeným způsobem usměrňovat veřejnost do kvalitně upravovaných lyžařských běžeckých tras. Vytvoří jednotný informační systém s nabídkou kvalitních aktuálních denních informací pro širokou veřejnost o upravovaných běžeckých trasách a o cyklotrasách s možností plánování vlastní trasy za pomocí GPS.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity regionu pro aktivní trávení volného času a zkvalitnění infrastruktury rekreačních sportů (běžecké trasy, cyklotrasy) v jedné z nejkrásnějších částí Moravskoslezského kraje – Beskydách, a zajistit dostatečný komfort návštěvníkům pro jejich zimní i letní rekreaci v této oblasti. Jedním ze stěžejních záměrů je další rozšíření běžeckého lyžování a cyklistiky mezi širokou veřejnost všech věkových kategorií a rovněž zvýšení návštěvnosti regionu.

Cílové skupiny

Výstupy projektu bude moci využívat široká veřejnost a návštěvníci regionu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na následující cílové skupiny:

 • tuzemští návštěvníci
 • zahraniční návštěvníci
 • místní obyvatelé
 • místní obce
 • současní a potencionální podnikatelé v cestovním ruchu

Hlavní aktivity

 • marketingové propojení tras – upravovaných lyžařských běžeckých tras a cyklotras (celoroční dopad) v Beskydách a jejich zviditelnění
 • doplnění tras odpočinkovým a informačním mobiliářem: informační tabule, panoramatické tabule, zastřešená odpočívadla, stojany na kola, stojany na lyže, sady nářadí, elektronické informační panely
 • informační tabule panoramatické tabule zastřešená odpočívadla stojany na lyže sady nářad
 • propagační mapy a předměty
 • letní mapa zimní mapa
 • lyžařské běžecké a cyklistické závody „Pohár Beskydské magistrály“ – letní cyklozávod, zimní lyžařský běžecký závod – startovací set pro závody (kompletní časomíra, start. oblouky, stan, startovní čísla)
 • letní závod poháru Beskydské magistrály nafukovací oblouk startovací stan
 • orientačně-informační systém (systém GPS on-line sledování pro rolby, webové kamery, měřiče uživatelů tras, www stránky s aktuálními informacemi)
 • centralizované webové informace pro turisty o stavu upravenosti tras, aktuálním počasí, sněhovém zpravodajství, informace horské služby,

  ubytovací a stravovací možnosti, dopravní spojení a nástupní místa, možnosti parkování,

  efektivní naplánování trasy GPS koordináty – importace do GPS navigace – mapové výstupy, vyhledávač tras, výškové profily, stažení polohových souřadnic pro GPS zařízení, dynamická mapa

  zhodnocení trasy uživateli – uživatelské fórum

  přenos obrazových dat z webových kamer, data o poloze a stavu rolby, data z meteorologických stanic a sčítačů uživatelů tras do centrálního počítače, poskytování elektronickým informačním panelům a jako veřejný zdroj formou standardizovaných komunikačních kanálů různým aplikacím, informačním systémům či internetovým portálům s cílem poskytnout získanou aktuální informaci co nejširší veřejnosti.

  orientačně-informační systém

Kontaktní osoby

Ing. Daniela Matějů
projektový manažer
odbor evropských projektů

telefon 595 622 592
fax 595 622 427
email daniela.mateju@msk.cz

RNDr. Tomáš Ehler
odborný garant
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

telefon 595 622 734
fax 595 622 126
email tomas.ehler@msk.cz

Ing. Martin Sikora
odborný garant
odbor informatiky

telefon 595 622 703
fax 595 622 946
email martin.sikora@msk.cz

Aktuální informace

Podrobné informace o aktuálním stavu tras najdete na úvodní stránce Beskydské magistrály.

Projekt Beskydská magistrála je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-13.