Jste zde: Úvodní stránkaSport a volný časCykloturistikaProjekt Jesenická magistrála

Projekt Jesenická magistrála

Projekt Jesenická magistrála je realizován Moravskoslezským krajem a jeho partnery a je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na podporu běžeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Jesenících. Hlavní myšlenkou projektu je propojit upravované lyžařské běžecké trasy v Jeseníkách včetně jejich využití mimo zimní sezonu.

Umístění projektu

Moravskoslezský kraj

Financování

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa 2Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2.1Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
Celkové výdaje17.473.281
Přiznaná dotace RR14.852.289
Spolufinancování krajem2.620.992

Realizace projektu

2010-2015

Partneři projektu

 • Sportovní klub policie Olomouc
 • SKI Klub RD Rýmařov
 • Josef Figura
 • Klub biatlonu Břidličná
 • Obec Horní Město
 • Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s.
 • Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná
 • Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
 • KČT, oblast Moravskoslezská
 • Wachal, s.r.o.
 • Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou
 • SPS-STAS, s.r.o.

Obsah projektu

Tento projekt řeší tzv. 1. fázi systému magistrály, kdy je uživatelům nabídnut systém orientace pomocí orientačně-informačního systému a umístěného inventáře, který zahrnuje všechny upravované lyžařské trasy v Jesenících. Předpokládá se, že na tento projekt budou navazovat další projekty realizované Moravskoslezským krajem nebo jinými subjekty, které budou pokračovat v aktivitách spojených s koordinací a propagací tras nastavených projektem,. Projekt tvoří základní předpoklad pro vytvoření Jesenické magistrály, která by byla srovnatelná s ostatními magistrálami v ČR (Krkonošská, Jizerská, Šumavská, Beskydská). Nabídne tak ucelený produkt obyvatelům Moravskoslezského kraje, tuzemským a zahraničním turistům v oblasti Jeseníků. Bude přirozeným způsobem usměrňovat veřejnost do kvalitně upravovaných lyžařských běžeckých tras. Vytvoří jednotný informační systém s nabídkou kvalitních aktuálních denních informací pro širokou veřejnost o upravovaných běžeckých trasách a o cyklotrasách.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity regionu pro aktivní trávení volného času a zkvalitnění infrastruktury rekreačních sportů (běžecké trasy, cyklotrasy) v jedné z nejkrásnějších částí Moravskoslezského kraje – Jeseníkách - a zajistit dostatečný komfort návštěvníkům pro jejich zimní i letní rekreaci v této oblasti. Jedním ze stěžejních záměrů je další rozšíření běžeckého lyžování a cyklistiky mezi širokou veřejnost všech věkových kategorií a rovněž zvýšení návštěvnosti regionu.

Cílové skupiny

Výstupy projektu bude moci využívat široká veřejnost a návštěvníci regionu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na následující cílové skupiny:

 • tuzemští návštěvníci
 • zahraniční návštěvníci
 • místní obyvatelé
 • místní obce
 • současní a potencionální podnikatelé v cestovním ruchu

Hlavní aktivity

 • marketingové propojení tras – upravovaných lyžařských běžeckých tras a cyklotras (celoroční dopad) v oblasti Jeseníků a jejich zviditelnění
 • doplnění tras odpočinkovým a informačním mobiliářem: informační tabule, panoramatické tabule, zastřešená odpočívadla, stojany na kola, stojany na lyže, sady nářadí, elektronické informační panely